Klinická onkologie je oficiálním časopisem ČLS JEP a SLS.

Právě vyšlo 6. číslo časopisu Klinická onkologie

 

Můžete se v něm těšit na články:

 

Triple negativní karcinom prsu

Thiazolidinediones Regulate the Level of ABC Transporters Expression on Lung Cancer Cells

Možná úskalí léčby ipilimumabem u maligního melanomu – kazuistika

 

Souhrny článků zde budou zveřejněny ke dni 15. 12. 2015.
Plné znění článků bude zveřejněno ke dni 15. 2. 2016.

 

Vyšla tato Supplementa časopisu Klinická onkologie

Imunoterapie v onkologii

Souhrny článků zde budou zveřejněny ke dni 15. 12. 2015.
Plné znění článků bude zveřejněno ke dni 15. 2. 2016.

 

Chronická lymfocytární leukemie a maligní lymfomy

Souhrny článků zde budou zveřejněny ke dni 15. 10. 2015.
Plné znění článků bude zveřejněno ke dni 15. 12. 2015.


Vyšly

Doporučené postupy – Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP

Celou publikaci naleznete zde:

PDF pdf

Doporučené postupy – Primární prevence onkologických onemocnění

Celou publikaci naleznete zde:

PDF pdf

Nové léky v onkologické praxi 2013/2014

Celou publikaci naleznete zde:

PDF pdf


Vyšel

SBORNÍK ABSTRAKT : XXXIX. brněnské onkologické dny a
XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Celý sborník naleznete zde:

PDF pdf

SBORNÍK ABSTRAKT : XXXVIII. brněnské onkologické dny a
XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Celý sborník naleznete zde:

PDF pdf


 

Aktualita v onkologii

Onkogeny RAS – prediktivní molekulární marker u kolorektálního karcinomu

Týdenní vs dvoutýdenní aplikace cetuximabu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – aktuální klinická data

Další linie cílené léčby u nemocných s metastatickým renálním karcinomem s progresí na léčbě pazopanibem: expertní stanovisko České kooperativní skupiny pro metastatický renální karcinom

 

 

Redakční systém časopisu naleznete: